fotowoltaika-dla-firm-test

Fotowoltaika dla firm. Komu się opłaci?

Rosnące ceny energii elektrycznej to nie tylko poważne zmartwienie dla użytkowników indywidualnych, ale również duży cios dla firm. Wysoka konsumpcja energii sprawia bowiem, że podwyżki są wyraźnie odczuwalne. W tej sytuacji instalacja fotowoltaiczna może być bardzo korzystną inwestycją. Sprawdź, dlaczego warto produkować własną energię elektryczną i komu się to najbardziej opłaca!

Fotowoltaika dla firm – aktualny system rozliczeń

Koszty energii elektrycznej stanowią w firmach od kilku do nawet kilkudziesięciu procent wszystkich kosztów. W tej sytuacji podwyżki cen znacząco odbijają się na budżecie. To właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorców interesuje się inwestycjami pozwalającymi na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to zarówno małych, jak i dużych biznesów chcących osiągnąć przynajmniej częściową niezależność od zewnętrznych dostawców prądu.

Warto przy tym zaznaczyć, że rosną nie tylko koszty samej energii, ale również rozmaite opłaty dodatkowe. Firmy już w zeszłym roku musiały się mierzyć z dość wysoką stawką opłaty mocowej wynoszącej 76 zł za każdą MWh energii zużytej w godzinach 7.00-22.00 w dni powszednie, bez dni świątecznych. Tymczasem w 2022 roku jest to już ok. 102,6 zł/MWh. Wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa w tym zakresie będzie się utrzymywać.

Montaż paneli fotowoltaicznych pokrywających przynajmniej częściowo bieżące zapotrzebowanie zdecydowanie obniża te koszty. Fotowoltaika dla firm to niższe rachunki nie tylko dzięki pokryciu zapotrzebowania, ale również dzięki zwolnieniu z opłaty mocowej za prąd wyprodukowany we własnym zakresie i obniżeniu opłat sieciowych, jakościowych czy OZE. Inwestując dodatkowo w inwerter hybrydowy i magazyn energii, można również zapewnić firmie zasilanie awaryjne, które bywa kluczowe w przypadku awarii sieci!

Fotowoltaika – dla jakich firm i branż najlepsza? 

Mianem prosumenta określa się podmiot, który jest jednocześnie konsumentem energii elektrycznej i jej producentem (ze źródeł odnawialnych, na własne potrzeby). Status prosumenta biznesowego przysługuje każdej firmie, niezależnie od jej formy działalności, która ma instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kWp. Takie instalacje nie wymagają koncesji ani pozwolenia
na budowę.

Jakim typom przedsiębiorstw w szczególności opłacają się panele fotowoltaiczne i uzyskanie statusu prosumenta? Dotyczy to głównie podmiotów o dużym zapotrzebowaniu na energię w tzw. godzinach szczytu, gdy naliczana jest opłata mocowa generująca dodatkowe koszty za zakup prądu. Są to więc miejsca, które pracują przede wszystkim w ciągu dnia, zużywając duże ilości energii np. na pracę maszyn i rozmaitych systemów. W instalacje fotowoltaiczne dla firm często inwestują:

  • gospodarstwa rolne,
  • firmy z branży spożywczej i obiekty handlowe (w których duże zużycie prądu wynika np.
    z działania chłodni),
  • firmy produkcyjne – szczególnie te pracujące szczególnie intensywnie w ciągu dnia i w których zmiana trybu działania jest niemożliwa lub nieopłacalna,
  • inne biznesy wykorzystujące energochłonne urządzenia i procesy.

Wówczas rentowność inwestycji zwykle jest największa, ale tak naprawdę instalacja PV jest korzystna dla większości firm. Jej opłacalność zależy zaś przede wszystkim od odpowiedniego doboru jej mocy i komponentów.

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – możliwości dofinansowania

Warto również zaznaczyć, że panele fotowoltaiczne, mimo iż dość kosztowne, podlegają różnym programom dofinansowania. Firmy chcące uzyskać choćby częściową niezależność energetyczną, mogą korzystać z różnych programów wsparcia. Zielona energia jest promowana między innymi przez programy:

  • Energia Plus – dla firm będących dużymi konsumentami energii, w formie dotacji lub atrakcyjnej pożyczki,
  • Agroenergia – przeznaczony dla rolników, moc instalacji determinuje wysokość dotacji,
  • regionalne – umożliwiające finansowanie zakupu fotowoltaiki dla firm w formie dotacji lub pożyczki.

Dotacje pomagają sfinansować fotowoltaikę dla firm, zwiększając opłacalność instalacji
i przyspieszając zwrot kosztów. Dlatego na pewno warto się zainteresować aktualnymi naborami!

Dlaczego fotowaltaikę lepiej zamontować przed 31 marca 2022 r.?

Przedsiębiorcy, chcący zainwestować w instalacje fotowoltaiczne pozwalające na korzystanie
z odnawialnych źródeł energii, powinni też rozważyć jak najszybsze wdrożenie odpowiednich procedur. Już 1 kwietnia 2022 roku wchodzą bowiem w życie przepisy modyfikujące sposób rozliczania wyprodukowanych nadwyżek z zakładem energetycznym.

Do tej pory każda osoba fizyczna, firma i gospodarstwo rolne z instalacją fotowoltaiczną on-grid (połączoną z siecią energetyczną) o mocy do 50 kWp mogła korzystać z atrakcyjnego systemu opustów (net-meteringu). Za każdą 1 kWh energii oddaną do sieci można było odebrać
w późniejszym terminie 0,7 lub 08, kWh (w zależności od mocy instalacji). Już wkrótce ten system zostanie zastąpiony mniej korzystnym net-billingiem pozwalającym na sprzedaż energii po cenach rynkowych. W praktyce pozwoli to na odzyskanie zaledwie nieco ponad połowy oddanej do sieci energii. Fotowoltaika dla firm zainstalowana do 31 marca 2022 pozwoli jednak korzystać z atrakcyjnego net-meteringu przez kolejne 15 lat.

Comments are closed.