Monter-instalacji

Monter instalacji fotowoltaicznej – czym się zajmuje i jak nim zostać?

Rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych sprawia, że na rynku pojawiają się nowe zawody związane z tym właśnie segmentem energetyki. Jednym z nich jest monter instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z polskim prawem oraz z wymogami dyrektywy unijnej 2009/28/WE, osoba chcąca wykonywać ten zawód musi uzyskać specjalny certyfikat wydawany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Daje on uprawnienia do samodzielnego montowania systemów PV oraz systemów geotermalnych, pieców na biomasę, kolektorów słonecznych itp. Dokument jest ważny przez 5 lat. Po upływie jego ważności należy podjąć szkolenie przypominające dla Certyfikowanych Instalatorów Systemów Fotowoltaicznych. W celu przedłużenia ważności Certyfikatu wymagane jest, aby w ciągu 12 miesięcy przed terminem jego upływu, ukończyć szkolenie przypominające w akredytowanym ośrodku szkoleniowym. Po wydaniu certyfikatu dane instalatora zostają umieszczone w Rejestrze Certyfikowanych Instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników.

Monter instalacji fotowoltaicznych – kto może nim zostać?

W zależności od instytucji prowadzącej szkolenie, osoba ubiegająca się o certyfikat montera systemów fotowoltaicznych musi spełniać rozmaite warunki. Jedni wymagają, aby mieć minimum zawodowe wykształcenie oraz trzy lata doświadczenia w instalacji urządzeń (np. sanitarnych, chłodniczych, elektrycznych).

Inni uznają, że do szkolenia może przystąpić każda osoba bez względu na swoje wykształcenie czy doświadczenie zawodowe, a wcześniejszy staż pracy jako dekarz, elektryk czy instalator urządzeń sanitarnych, grzewczych lub energetycznych są tylko dodatkowym atutem. Mile widziane, lecz nie obowiązkowe są również uprawnienia wysokościowe i SEP.

Na stronie UDT (Urząd Dozoru Technicznego), instytucji władnej wydać stosowny Certyfikat, czytamy, że aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań.

Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

  • I. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin;
  • II. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

    Warunki, które muszą spełnić przedstawicie obu grup znajdziemy tutaj: https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze. 

Comments are closed.