mój prąd 5.o

Wystartował Mój prąd 5.0

mój prąd 5.o

22 kwietnia 2023 r. ruszyła kolejna edycja programu „Mój Prąd”. Wnioski o dotacje poprzez generator wniosków składane już są od godz. 9.00. 

Nabór wniosków w „Moim Prądzie” 5.0 potrwa do 22 grudnia bądź do wyczerpania się budżetu programu, który wynosi 955 mln zł. Zarezerwowano też dodatkowe 400 mln zł na ewentualne uzupełnienie budżetu programu.

Mój Prąd skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się w obowiązującym od kwietnia 2022 r. net-billingu. Rozliczenie polega na tym, że niewykorzystaną przez prosumenta energię sprzedaje do sieci i kupuje ją kiedy instalacja nie pokrywa pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Korekty w programie, to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez prosumentów

Nowością w „Moim Prądzie” 5.0  jest możliwość uzyskania wsparcia zakupu pompy ciepła i kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem przekształcania budynków jednorodzinnych w niskoemisyjny dom, spełniający ciągle rosnące wymogi. Beneficjentom pozwoli to w znaczący sposób obniżyć inwestycji (stopę zwrotu), a w perspektywie koszty ogrzewania i energii elektrycznej.

Z dotacji w „Moim Prądzie” 5.0, będą mogły skorzystać trzy grupy wnioskodawców. Pierwsza z nich to osoby rozliczające się z wyprodukowanego pądu w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji PV. Druga grupa to osoby rozliczające się w „starym” systemie rozliczeń prosumentów, czyli net-meteringu, którzy do tej pory jeszcze nie korzystali z dotacji do paneli PV – warunkiem jest przejście na net-billing. Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie i którzy już skorzystali z dofinansowania do paneli. W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki. Po pierwsze instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie musiała być przyłączona i opłacona po 31 grudnia 2019 r. Po drugie, trzeba przejść z net-meteringu na net-billing. Trzecim warunkiem dla tej grupy wnioskodawców będzie zgłaszanie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie „Mój Prąd” np. pompy ciepła, czy kolektorów słonecznych.

Beneficjenci mogą liczyć na pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych

W przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję o np. pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrasta – do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców dotacja do systemu PV to maksymalnie 3 tys. zł.

Program zachęca do magazynowania energii. W przypadku magazynów ciepła jest to dotacja do 5 tys. zł, a magazynów energii elektrycznej do 16 tys. zł. Dodatkowo decydując się na system zarządzania energią (EMS) można otrzymać do 3 tys. zł.

Wybierając gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej będzie to do 19,4 tys. zł; dla pomp powietrze/woda – do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze – do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.

Przy najbardziej kompleksowej inwestycji maksymalna dotacja to 58 tys. zł.

MKiŚ informuje, że zmieniono wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS (systemów zarządzania energią). Zwiększono również liczbę wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu/etykietę energetyczną. Ponieważ zmienia się źródło dofinansowania, którym będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oznaczać to będzie też zmianę wzoru wymaganej tabliczki informacyjnej.

Złóż wniosek na Mój Prąd 5.0

Więcej o programie tutaj

 
Zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną czy magazynem energii? Szukasz doświadczonej firmy? Wyślij zapytanie, a oddzwonimy w 24h robocze.

Comments are closed.